Natírání úlů

 

natírání,natření,úlů,nástavků,úlových
Natření úlových nástavků
plemenáč,extrudovaný polystyrén,XPS,styrodur,nástavek
plemenáč

První úly jsem natřel barvou dixol. Po dvou letech se však barva začala dosti odlupovat, takže nástavky a také úlová dna obrousíma  natřu luxolem, kterým jsem začal natírat vše. Kolem úlových oček dělám barevné značky balakrylem.

Včely to údajně nevyžadují, ale mně se úly když stojí v řadě na louce více líbí, což je taky důležité jako motivace pro další činnost. Vnitřky úlových nástavků samozřejmě nenatírám, dna ano. Nástavky z extrudovaného polystyrénu jsem natřel balakrylem pomocí válečku, pouze dřevěné rámy zase luxolem.